Garážmistr

  Služba garážmistra zahrnuje individuální péči o Vaše vozidlo. 

 

  Příklad možného rozsahu služby garážmistra :   

              periodická kontrola vozu ( týdně,měsíčně, čtvrtletně,sezonně)

              pravidelná očista vozu     (interiér, exteriér , komplet)

              pomoc s řešením akutního problému  ( vybitá AKU, nedostatek paliva, defekt pneu)


   Rozsah jednotlivých položek návrhu se sjednává individuálně dle potřeb každého.  Např. : kontrola provozních kapalin doplnění,

    kontrola funkce osvětlení  případná výměna nesvítících zdrojů , kontrola tlaku pneu příp. dohuštění,   sezonní údržba přezutí pneu ,

    zapravení nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů atd.


 Pro cenovou kalkulaci a návrh rozsahu služeb nás neváhejte kontaktovat.